Update 25 september 2021

Protocol Verantwoord naar de kapper in Coronatijd

De kappersbranche wil dat er veilig gewerkt kan worden door medewerkers, ondernemers en alle werkenden in de branche. De branche wil voorzien in de behoefte van de klanten om in de kapsalons veilig en verantwoord behandeld te worden. Het uiterlijk van de klant is van groot belang voor het welbevinden van mensen, en mooi haar speelt daar een grote rol in. De kapper heeft in onze samenleving dus een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Niet voor niets wordt de kapper vaak als belangrijke levensbehoefte genoemd, een geluksbrenger. Het veilig en verantwoord het kappersvak uitvoeren is voor de klant, de medewerker en de ondernemer van groot belang.

De inhoud van dit protocol is tussen ANKO en de vakbonden in de kappersbranche (FNV Mooi en CNV Vakmensen) tot stand gekomen. Dit protocol is voor advies voorgelegd aan de overheid.

Wat betekent het protocol voor jou als onze klant:

  • Kom alleen naar de salon. Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben mogen naar de salon vergezeld worden door één volwassene;
  • Blijf thuis en verzet jouw afspraak als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts;
  • Blijf thuis en verzet jouw afspraak als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst in de salon;
  • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.
  • Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

Bezoek de pagina salon update’.

Wijzigingen voorbehouden.